Politica Transfer Credite | American Hotel Academy

AMERICAN HOTEL ACADEMY acorda posibilitatea studentilor inscrisi la scoli postsecundare de management hotelier sau la universitati publice / private din Romania sau din strainatate in cadrul unui program de Diploma de 2 ani sau de Licenta de 3 ani cu specializare in Turism, Managementul Ospitalitatii sau inrudite, sa se transfere in cadrul programului de Licenta derulat in parteneriat cu Manchester Metropolitan University: Bachelor of Arts (Hons) – International Hotel Business Management.

Candidatii interesati sunt rugati sa parcurga Politica de Transfer Credite de mai jos, si sectiunea Admitere, pagina Transfer Studenti.

1. Studentul are obligatia sa depuna o cerere de echivalare insotita de toate documentele justificative conform procedurii transferului de credite, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea semestrului pentru care se doreste echivalarea.

2. La cererea studentului, creditele pentru o disciplina pot fi echivalate cu creditele obtinute la o disciplina cu tematica echivalenta, la care a obtinut nota de trecere.

3. Scoala nu accepta credite obtinute in cursurile online/ la distanta, altele decat cele sustinute prin intermediul American Hotel Academy.

4. Studentii pot transfera credite doar de la institutiile de invatamant superior din programe de licenta cu o durata de minim 3 ani, sau de la scoli postsecundare de management hotelier din programe de Diploma cu o durata de minim 2 ani.

5. Creditele obtinute de studenti in programele internaţionale vor fi echivalate conform procedurii in limita compatibilitatii planurilor de învatamant ale institutiilor implicate.

6. Creditele realizate prin echivalare se considera obtinute în semestrul în care aceasta disciplina figureaza in Programa cursului pentru care se face echivalarea.

7. Comisia de echivalare, stabilita la inceputul fiecarui an academic este abilitata sa decida asupra echivalarii creditelor obtinute de studenti la alte institutii. Decizia comisiei este irevocabila.

8. Echivalarea se face luand in considerare potrivirea elemetelor din programa analitica a cursului de echivalat (obiective, continut, evaluare, manuale etc.), cu cele din programa analitica a cursului scolii noastre. Potrivirea trebuie sa fie in proportie de minim 80% pentru ca un curs sa fie echivalat.

8. Notele obtinute sunt echivalate in sistemul de notare folosit de American Hotel Academy.

9. Din cauza pronuntatului caracter practic, urmatoarele cursuri NU se pot echivala cu alte cursuri sustinute la o universitate din Romania:

1. Front Office Management
2. Gastronomy & Culinary Arts
3. Food & Beverage Service Management
4. Housekeeping Operations Management
5. Hospitality Facilities Management & Design
6. Hospitality Software
7. Career Development

10. Se pot echivala doar discipline din primii doi ani de studiu pentru programul de licenta. Datorita programei specifice, desfasurate in stransa legatura cu Manchester Metropolitan University, nu se echivaleaza nicio materie studiata in ultimul an.

11. Orice transfer de credite este conditionat de cunoasterea limbii engleze la un nivel intermediar – superior, pentru oricare dintre studentii aplicanti.