Contact

   

  Image Alt

  Măsuri de protecție

  Home | Română | Covid-19 | Măsuri de protecție
  Plan Covid-19
  Măsuri de protecție
  Planificare an academic
  Internship și carieră
  Staff
  Pentru că ne preocupă sănătatea și siguranța studenților și a angajaților noștri, am adoptat o serie de măsuri de prevenție privind desfășurarea activității academice din cadrul American European Education.

  Măsuri sanitare

  Iată măsurile sanitare de prevenire și protecție, luate pentru reluarea activității în noul an academic:

  Prestabilirea şi marcarea circuitelor de acces şi ieşire din unitate astfel încât să se asigure păstrarea distanţării sociale; intrarea şi ieşirea din unitate se face respectând un circuit separat al persoanelor care intră faţă de cele care ies.

  Afișarea grafică în locuri vizibile a regulilor generale ce trebuie respectate.

  Triajul epidemiologic la începerea fiecărei sesiuni de instruire. Efectuarea triajului epidemiologic al personalului angajat şi cursanţilor se efectuează la începutul programului, de către o persoană desemnată anume în acest scop. Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3° Celsius sau/şi prezența de simptome respiratorii şi/sau alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute, personalul/cursantul nu va fi primit la curs.

  Amplasarea dispenserelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool, la intrarea în unitate şi la intrarea în sălile de activităţi. Accesul în instituție și în sala de curs se va realiza doar după dezinfectarea mâinilor.

  Transmiterea materialelor de curs/fişelor de lucru/suporturilor de curs în format electronic.

  Personalul/cursantul cu simptome respiratorii, febră şi cu oricare alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute nu se va prezenta la lucru/cursuri şi va anunţa această situaţie conducătorului instituţiei.

  Măsuri de siguranță

  Pentru desfășurarea pregătirii teoretice și practice la sediul American European Education se vor asigura următoarele:

  Respectarea distanțării fizice – distanță minimă de 1,5m între două persoane apropiate.

  Respectarea gesturilor de barieră (purtarea obligatorie a măştii faciale în spaţiile închise, folosirea batistei de unică folosință în caz de strănut sau tuse, sau tuse/strănut în plica cotului).

  Facilitățile necesare pentru spălarea frecventă a mâinilor cu apă şi săpun.

  Dispensere pentru dezinfecția mâinilor care se vor reumple ori de câte ori este necesar.

  Curățarea minuțioasă cu detergent și apă, apoi dezinfectarea spațiilor și echipamentelor cu biocide şi virucide avizate.

  Informarea şi comunicarea privind măsurile de prevenire a infecţiei cu COVID-19.